หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
“บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดี มีระบบน้ำเพียงพอถ้วนหน้า
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านบอม

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน
  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
  การไฟฟ้าสาธารณะ
  การวางผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเผ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส
  การศึกษา
  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
  การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาบุคลากร
  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-209-652 ,
061-274-2991