หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายบุญยงค์ ไชยวงศ์สาย
นายก อบต.บ้านบอม
“บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดี มีระบบน้ำเพียงพอถ้วนหน้า
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านบอม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
1
2
3
 
 
นายบุญยงค์ ไชยวงศ์สาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวสาร
   
 
   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
กระดานสนทนา   ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (13 มี.ค. 2564)    อ่าน 10  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.พ. 2564)    อ่าน 18  ตอบ 0  
   
 
   
 


อบต.บ้านบอม ซื้อหนังสือนิทานส่งเสริมพัฒนาการ จำนวน 26 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]อบต.บ้านค่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ลป.ถ.๖๑-๐๐๔ ถนนเลาะลำเหมื [ 31 มี.ค. 2564 ]อบต.วังใต้ ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) [ 29 มี.ค. 2564 ]อบต.วังใต้ ซื้อน้ำยากำจัดยุงที่ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและทรายอะเบท เพื่อใช้ในการกำจัดแหล่ง [ 24 มี.ค. 2564 ]อบต.วังใต้ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านค่า จ้างออกแบบจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำลำเหมืองหลวง [ 19 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านค่า จ้างออกแบบจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 19 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านค่า จ้างออกแบบจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กล [ 19 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านค่า จ้างออกแบบจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างพนังลำเหมืองแม่นึ่ง บ้านห [ 19 มี.ค. 2564 ]อบต.วังใต้ ซื้ออาหารเสริม (นม) ระหว่างเดือน เมษายน และพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านค่า จ้างออกแบบจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำลำเหมืองป่าแกบ บ้ [ 19 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านค่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ลป.ถ.๖๑-๐๐๔ ถนนเลาะลำเหมื [ 16 มี.ค. 2564 ]อบต.วังใต้ จ้างเหมาเครื่องจักรกลไถหิน ดิน ทราย ออกจากที่นาและปรับเกลี่ยให้คืนสู่สภาพเดิม หม [ 4 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านบอม จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดสายทุ่งหลวง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]อบต.วังใต้ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]อบต.วังใต้ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิด CCTV และเครื่องส [ 3 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านค่า จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข [ 2 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านค่า ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้านค่าประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ระยะ [ 1 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านค่า ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า เดือน ม [ 1 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านบอม จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) มีนาคม เมษายน พฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]

   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว698 [เอกสารแนบ]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว694 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/4395-4456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว661  [ 1 เม.ย. 2564 ]
 
 ร่วมอนุโมทนาบุญสมทบทุน ทอดผ้าป่าสามัคคี ออนไลน์  [ 18 มี.ค. 2564 ]  
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์  [ 16 มี.ค. 2564 ]  
 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 4/3/64  [ 4 มี.ค. 2564 ]  
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
 สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2564  [ 4 ก.พ. 2564 ]  
 สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2563 4/2/64  [ 4 ก.พ. 2564 ]  
 การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด 2564  [ 1 ก.พ. 2564 ]  
 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ  [ 16 ธ.ค. 2563 ]  
 รางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564  [ 14 ธ.ค. 2563 ]  
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  [ 3 ธ.ค. 2563 ]  
 ขอเชิญซื้อสลากกาชาดธรรมศาสตร์ 2563 เพื่อการกุศล  [ 26 พ.ย. 2563 ]  
 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [ 1 ก.ย. 2563 ]  
 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2563  [ 8 ก.ย. 2563 ]  
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล ของ จ.ลำปาง สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้พิการ  [ 8 ก.ย. 2563 ]  
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลัง จ.ลำปาง สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้พิการ  [ 9 ก.ย. 2563 ]  
 แบบนำส่งเงินร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ประจำปี 2563  [ 14 ก.ย. 2563 ]  
 การจัดทำบัญชีสำรองเพื่อรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดลำปาง  [ 18 ก.ย. 2563 ]  
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563  [ 18 ก.ย. 2563 ]  
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
 Special Economic Development Zone  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
 
อบต.แม่สัน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นาแก้ว สาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ (จากสวนนายนิคม บำ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่กัวะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปงกาพ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.นายาง [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ดอนไฟ ประชุมเตรียมความพร้อมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
อบต.บ้านบอม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.แม่ปุ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.วังใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่กัวะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรดบดอัด [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.นายาง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ดอนไฟ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ประจำ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
อบต.แม่สัน พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ [ 6 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.นาแก้ว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านเอื้อม ประกาศเผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วางท่อระบายน้ำคอนกรึตเสริมเหล็ก บ้านฮ่อง หมู่ท [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ดอนไฟ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านดอนไฟ [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างแม่อาง ส [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างแม่อาง สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 3,4 [ 11 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
   
 
   
 


ซื้อหนังสือนิทานส่งเสริมพัฒนาการ จำนวน 26 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดสายทุ่งหลวง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) มีนาคม เมษายน พฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านหัวทุ่ง หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2564 ]จ้างดาดลำเหมืองคอนกรีตบ้านแม่ไทย หมู่ ๒ จำนวน ๔ จุด ยาวรวมทั้งหมด ๑,๒๐๐ เมตร โดย [ 21 ม.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ ๑๓๐๕ ลำปาง ตามร [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมประตูอาคารสำนักงานและอาคารศูนย์การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการบริษัทออกแบบเว็บไซต์และจัดทำเว็บไซต์ อบต.บ้านบอม โดยวิธีเฉพาะเ [ 12 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านบอม โดยวิธีเฉ [ 8 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ สำหรับสำนักงานอบต.บ้านบอม โดยวิธีเฉพาะเจา [ 8 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบ้านบอม จำนวน ๔๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มบริการประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมารื้อถอนต้นโพธิ์ที่โค่นล้มขวางทางสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอม โดยวิธีเฉพา [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลบ้านบอม โดยการถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]

   
   
 
 

OTOP
ผลิตภัณฑ์     สถานที่สำคัญ

TRAVEL
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

วัดพระบาทแม่ไทย
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-209-652