หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายธนงค์ อุบลศรี
นายก อบต.บ้านบอม
“บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดี มีระบบน้ำเพียงพอถ้วนหน้า
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านบอม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
1
2
3
 
 
นายธนงค์ อุบลศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาร
   
 
   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
กระดานสนทนา   ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (13 มี.ค. 2564)    อ่าน 198  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.พ. 2564)    อ่าน 138  ตอบ 0  
   
 
   
 


อบต.บ้านค่า ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้านค่า ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ระย [ 4 ต.ค. 2565 ]


ทต.ทุ่งงาม ซื้อน้ำดื่ม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565 ]


ทต.ทุ่งงาม ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565 ]


ทต.ทุ่งงาม จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฎิบัติงานด้านโยธาของกองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยวิธีเฉพาะ [ 4 ต.ค. 2565 ]


ทต.ทุ่งงาม จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฎิบัติงานด้านงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งงาม โ [ 4 ต.ค. 2565 ]


ทม.ล้อมแรด ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]


ทม.ล้อมแรด จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนและกระบวนงานการฆ่าสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์เ [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.บ้านเอื้อม ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน [ 3 ต.ค. 2565 ]


ทม.ล้อมแรด ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]


ทม.ล้อมแรด เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 3 ต.ค. 2565 ]


ทม.ล้อมแรด จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.บ้านค่า สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาศึกษา รายการค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา (ค่าอาหารกลาง [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.บ้านค่า ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านค่า เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธี [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.บ้านค่า จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ปี ระยะเวลาตั้งแต่เดื [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.ดอนไฟ จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.แม่กัวะ จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]


ทต.บ่อแฮ้ว เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะ [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านเอื้อม จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านเอื้อม จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม [ 30 ก.ย. 2565 ]


ทม.ล้อมแรด จ้างเหมาตรวจสอบโครงสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรดหลังเก่าเพื่อใช้เป็นสถานธ [ 30 ก.ย. 2565 ]
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3152  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 กสว. มท 0820.3/ว3134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว40 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว3129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 3 ต.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7302  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7303  [ 3 ต.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว3126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3113  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) กพส. มท 0810.8/ว3117 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กพส. มท 0810.7/ว3111  [ 30 ก.ย. 2565 ]
หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน กม. มท 0804.6/ว3101,14419  [ 30 ก.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3112  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
 
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565  [ 8 ก.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 1 ก.ย. 2565 ]  
 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  [ 17 ส.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565  [ 8 ก.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565  [ 9 มิ.ย. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ตามความประสงค์กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภองาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh Aficio ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  [ 1 เม.ย. 2565 ]  
 ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา  [ 14 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 8 มี.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  [ 8 มี.ค. 2565 ]  
 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  [ 4 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด  [ 4 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะบริการขับรถยนต์ราชการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง  [ 1 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 ก.พ. 2565 ]  
 
ทต.แม่ปุ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ปุ ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านบอม แจ้งประชาสัมพันธ์จุดจำหน่าย สินค้าโครงการพาณิชย์....ลดราคา!ช่วยประชาชน ปี 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ทะ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.ล้อมแรด กพฐ.ร.ร.อุมลองรักขิตานุเคราะห์ไฟเขียวรับโอนโรงเรียนมาสังกัด ทม.ล้อมแรด [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.บ่อแฮ้ว เอกสารสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงาน ปี 2565 ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งงาม วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 นายเอกพงษ์ วงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลท [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งงาม วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายเอกพงษ์ วงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลทุ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งงาม วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายเอกพงษ์ วงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่ง [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งงาม วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565 นายเอกพงษ์ วงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งงาม ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งงาม ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.ล้อมแรด ทม.ลัอมแรด #อัพเดจข้อมูล #แม่น้ำวังไหลผ่านตำบลล้อมแรด [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทม.ล้อมแรด #แม่น้ำวังมีระดับเพิ่มขึ้น 4.42 ม.ยังไม่วิกฤต​ แต่ระดับน้ำในเมืองลำปาง ลดลงเรื [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.ล้อมแรด ทม.ล้อมแรด ต้อนรับคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองตากและเทศบาลตำบลสบปราบ แสดงความยินดีหั [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านบอม หมู่ที่ [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 102 
ประกาศ กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่องราคาสินทรัพย์ [ 29 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 113 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างแม่อาง ส [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 158 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 6 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 7 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 85 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 64 
   
 
   
 


จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบ้านบอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนทรุดตัว โดยการก่อสร้างผนังกันดินพังพร้อมถมหินคลุก โดยวิธีเฉพาะ [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนทรุดตัว โดยการก่อสร้างผนังกันดินพังพร้อมถมหินคลุก โดยวิธีเฉพาะ [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านบอมสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านหัวทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ลำห้วยแม่ไทย หมู่ที่ 2 บ้านแม่ไทย โดยวิธ [ 29 ส.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2565 ]จ้างขุดลอกลำเหมืองแม่วะฝั่งตะวันตก หมู่ ๕ (เหมืองดอย)โดยใช้เครื่องจักร โดยวิธีเฉ [ 23 ส.ค. 2565 ]จ้างติดตั้งราวกันตกถนนบริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบ้านบอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ NISSAN NAVARA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2565 ]ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ ๓ บ้านหัวทุ่ง ต.บ้านบอม เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านแม่อิบ [ 17 ส.ค. 2565 ]ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ ๓ บ้านหัวทุ่ง ต.บ้านบอม เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านแม่อิบ [ 17 ส.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตูระบายน้ำ และซ่อมแซมก๊อกส่งน้ำ ชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 15 ส.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ไทย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ไทย หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อเทรลเลอร์ลากเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]

   
   
 
 

OTOP
ผลิตภัณฑ์     สถานที่สำคัญ

TRAVEL
 

ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกตาแดง

แหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านบอม
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-209-652