หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายธนงค์ อุบลศรี
นายก อบต.บ้านบอม
“บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดี มีระบบน้ำเพียงพอถ้วนหน้า
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านบอม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
1
2
3
 
 
นายธนงค์ อุบลศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาร
   
 
   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
กระดานสนทนา   ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (13 มี.ค. 2564)    อ่าน 253  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.พ. 2564)    อ่าน 187  ตอบ 0  
   
 
   
 


ทต.แม่ทะ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.หัวเมือง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ้านค่า จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองหลวง (เส้นบน) บ้านค่ากลาง [ 22 มี.ค. 2566 ]


ทต.แม่ปุ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]


ทต.เวียงมอก ซื้อชุดกีฬาเด็ก ตามโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์สถาบันครอบครัว กีฬาศูนย์พั [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.หัวเมือง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (รถไถ) หมาย [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทม.ล้อมแรด ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง (บรรทุกน้ำอเนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน บษ [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.แม่ทะ จ้างจัดทำรูปเล่ม เข้าเล่มอัดกาวปกปริ้นสีเคลือบมัน แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ. [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.แม่ทะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.แม่ทะ จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่ทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.แม่ทะ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 416-60-0114 และครุภัณฑ์เลขที่ 416-54-0045 (กอ [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.หัวเสือ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.บ่อแฮ้ว ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทม.ล้อมแรด จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]


อบต.นิคมพัฒนา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กองคลัง) อบต.นิคมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]


อบต.นายาง จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านไร่ (ท่อลอดเหลี่ยมท [ 20 มี.ค. 2566 ]


อบต.แม่กัวะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่กัวะ หมู่ที่ 4 จา [ 20 มี.ค. 2566 ]


ทต.บ่อแฮ้ว ซื้อหลอดไฟนีออน LED T๘ ๑๘W ของงานไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ปร [ 20 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ้านเอื้อม ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา [ 20 มี.ค. 2566 ]


อบต.หัวเมือง ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. อบต.หัวเมือง เดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเ [ 17 มี.ค. 2566 ]
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1185  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.3/ว1178  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29 กค. มท 0803.4/ว1183 รายชื่อฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1179 รายชื่อ รุ่นที่ 33  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด สน.บถ. มท 0809.1/ว1091  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว1167 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 17 มี.ค. 2566 ]
โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen กศ. มท 0816.3/ว1161 รายละเอียดโครงการฯ แบบสมัครฯ แบบรายงานฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1164  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กค. มท 0803.3/ว1163  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.4/ว1148  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1162 เอกสารแนบ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1145  [ 16 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.คท. มท 0808.2/3693-3768 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.) กสว. มท 0820.3/ว1124 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566 กพส. มท 0810.4/ว1139  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กศ. มท 0816.3/ว1133 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1123 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 สืบสานสงกรานค์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1119  [ 15 มี.ค. 2566 ]
นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในระบบ e-Plan กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1125  [ 15 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กพส. มท 0810.6/ว1127  [ 15 มี.ค. 2566 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566 สล. มท 0801.3/ว1126  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การจัดส่งผลการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1120 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลขยะเปียกในพื้นที่ 22 จังหวัด หลังทวนสอบ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1086 บัญชีแนบท้าย  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน กศ. มท 0816.5/ว1101 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 14 มี.ค. 2566 ]
 
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 27 ต.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565  [ 7 ต.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565  [ 8 ก.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 1 ก.ย. 2565 ]  
 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  [ 17 ส.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565  [ 8 ก.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565  [ 9 มิ.ย. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ตามความประสงค์กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภองาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh Aficio ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  [ 1 เม.ย. 2565 ]  
 ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา  [ 14 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 8 มี.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  [ 8 มี.ค. 2565 ]  
 
อบต.วังใต้ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านบอม ซ่อมแซมบ้าน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sastainable village) เพื่อเฉลิ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ทะ ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.บ่อแฮ้ว ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านบอม อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.นายาง โครงการยกระดับคุณธรรมฯ อำเภอสบปราบ สู่อำเภอคุณธรรม ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.นายาง กิจกรรมจิตอาสาฯ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.นายาง ดับไฟบ่อขยะ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ทะ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร กิจกรรมสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ท [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งงาม แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) เทศบาลตำบลทุ่งงาม. [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่กัวะ พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทม.ล้อมแรด ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler) [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวเมือง อบต.หัวเมือง จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 6 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.นายาง ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ปุ การประชุมโครงการจัดทำผังภูมิสังคม [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 [ 19 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 34 
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านบอม หมู่ที่ [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 143 
ประกาศ กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่องราคาสินทรัพย์ [ 29 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 153 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 20 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 44 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 6 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 46 
   
 
   
 


ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา ,ถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ,เสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันก [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อเสื้อกีฬา อบต.บ้านบอม ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านบอม ต้านยาเสพติด ประจำปี [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาเครื่องเสียง และจ้างจัดเตรียมสถานที่,สนามแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านบ [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๑ ชุด ตามโครง [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน อุปกรณ์ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการเงิ [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้ออุปกรณ์ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.บ้านบอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.บ้านบอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.บ้านบอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบ้านบอม จำนวน ๔๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คือยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑ -๕๙๓๗ ลำปาง โดยวิธี [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างพนังกันดินพังพร้อมถมหินคลุก พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง หมู่ที่ [ 24 ม.ค. 2566 ]ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๒ ลูก รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดงและการแข่งขันของเด็ก ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [ 11 ม.ค. 2566 ]จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [ 11 ม.ค. 2566 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชา [ 11 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบ้านบอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]

   
   
 
 

OTOP
ผลิตภัณฑ์     สถานที่สำคัญ

TRAVEL
 
ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกตาแดง
แหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านบอม
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-209-652