หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
ตำบลบ้านบอมจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2373 ประวัติชื่อ
ของตำบลบ้านบอมนั้น จากการสอบถามผู้อาวุโสในหมู่บ้าน
เล่าให้ฟังว่าชื่อตำบลบ้านบอม มาจากชื่อแม่น้ำลำห้วยแม่บอม
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของหมู่บ้านมีแม่น้ำลำห้วย
แม่บอมไหลผ่าน ชาวบ้านจึงเรียกชื่อตำบลตามชื่อลำห้วยว่า
“บ้านบอม” จนปัจจุบันนี้
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม ได้รับการประกาศ
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539
 
ตราสัญลักษณ์
 
ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
เป็นรูปต้นโพธิ์ สื่อความหมายถึงสภาพพื้นที่ของตำบลบ้านบอม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ เขียวขจี สร้างความร่มเย็นให้แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของประชาชนที่อยู่อาศัยด้วยความสงบร่มเย็น
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม ตั้งอยู่เลขที่ 1
ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตำบลบ้านบอมตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแม่ทะ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ไปตามถนน รพช.ลป.4096 เป็นระยะทางประมาณ
13 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1036 หรือ 1037 เป็นระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ตำบลบ้านบอมมีพื้นที่ทั้งหมด
86 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,750 ไร่
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง
อำเภอเกาะคา
จ.ลำปาง
ตำบลบ้านบอม
ตำบลบ้านกิ่ว
อำเภอแม่ทะ
จ.ลำปาง
ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,672 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 1,349 คน คิดเป็นร้อยละ 50.49
  หญิง จำนวน 1,323 คน คิดเป็นร้อยละ 49.51
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 961 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 31.07 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านบอม 205 179 384 161
2 บ้านแม่ไทย 292 289 581 204
3 บ้านหัวทุ่ง 169 155 324 119
4 บ้านโป่งแน่น 219 239 458 150
5 บ้านบอมสามัคคี 244 223 467 144
6 บ้านบอมพัฒนา 220 238 458 183
  รวม 1,349 1,323 2,672 961
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-209-652 ,
061-274-2991